By , On 23 January, 2019 Comments Off on ցանկանում են

մեծացնել խաղաղ, ինքնուրույն, ինքնաբավ, շփվող, իր ցանկությունների ու զգացմունքների հետ կապի մեջ, իր նպատակներին առողջ և արդյունավետ ձևերով հասնող, իր ուժեղ կողմերին հաղորդ և իր սահմանները գիտակցող երեխա

logo3