By , On 23 January, 2019 , Comments Off on պատրաստ են Tags:

պատրաստ են

փոխվել, զարգանալ, աշխատել իրենց վրա, ճանաչել ու օգտագործել գիտակցված և դրական ծնողավարության զանազան հմտություններ՝ հանուն երեխաների հետ առողջ, արդյունավետ, հարգալից և ջերմ փոխհարաբերությունների

logo3