By , On 13 March, 2019 , Comments Off on «Մեր տանը դեռահաս կա» Tags:

«Մեր տանը դեռահաս կա»

Դասընթաց 9+ տարիքի դեռահասների ծնողների համար 5 հանդիպում | 10 ժամ   Փակ խումբ Մինչև 12 մասնակից Երկու դասընթացավար   ԹԵՄԱՆԵՐ   Թեմա 1․ Դեռահասի տարիքային առանձնահատկությունները Սովորում ենք ճանաչել մեր դեռահասի՝ տարիքով պայմանավորված առանձնահատկությունները, դեռահասության փուլին բնորոշ հոգեբանական, սոցիալական և ֆիզիկական փոփոխությունները, դրանց՝ մեր արձագանքի աջակցող և վնասակար ձևերը։   Թեմա 2․ Աշխարհը դեռահասի […]